TÁMOP-3.1.4. C-14 Innovatív

admintiszavasvari küldte be 2020. 02. 06., cs - 10:38 időpontban

TÁMOP-3.1.4.C-14 - Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütemh

„TÁMOP - 3.1.4 C-14-2015-0300”- „Egymástól távol, különbözően – mégis hasonlóan” – „Innovatívan a hátrányok leküzdéséért!”

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola sikerrel pályázott a TÁMOP-3.1.4. C-14 Innovatív iskolák fejlesztés 2. ütem tárgyú felhívásban, így a Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Művészeti Szakközépiskolája és Gimnáziuma és a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Tiszavasvári Tagintézménye 19.420.117.- Ft támogatásban részesült, mely a Széchenyi 2020 keretében, az Európai Unió 100%-os támogatásával valósult meg.

A projekt rövid leírása:

A Magyarországi Magiszter Alapítvány fenntartásában működő Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola az országban öt telephelyen működik, számos feladatellátási hellyel. Az Alapítvány küldetése, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket, fiatal felnőtteket segítse az oktatás terén lehetőséget biztosítson számukra. Jelen pályázati konstrukció keretében Tiszavasvári és Szolnok telephelyek vonatkozásában, három feladat ellátási hellyel voltunk jogosultak pályázni, annak érdekében, hogy a támogatási célokat megvalósítsuk és ezzel hozzájáruljunk, mind a konstrukció hosszú távú céljainak eléréshez, mind Alapítványunk küldetésének eléréséhez. A pályázatban szereplő két telephely nagyban különbözik egymástól, mégis hasonlít, hiszen Tiszavasváriban az általános iskolai korosztály érintett, azonban halmozottan hátrányos gyermekek szinte száz százalékig, Szolnokon a középiskolás korosztály a célcsoport, azonban a hátrányos helyzet is itt is visszaköszön - sokuk különleges egyéni bánásmódot igényel. A projekt összeállításakor, mindkét telephely sajátosságainak megfelelő programokat terveztünk, mely hozzájárul az adott telephely vonatkozásában az elmaradottságok behozásában, úgy, hogy a programok szervesen illeszkednek a pedagógiai programunkhoz. Tiszavasvári esetén az elsődleges cél a tanulók tanulási képességének, motivációjának, önbizalmának, az iskolai munkához nélkülözhetetlen viselkedéskultúrájának, szocializációjának segítése, a tanuláshoz és munkavégzéshez szükséges alapkészségek és képességek hiányainak pótlása, fejlesztése.  A szolnoki telephelyen a középiskolás korosztály tekintetében másabb programok kerülnek előtérbe, itt a munkaerő piaci ismeretek kerülnek előtérbe. Olyan készségeket, képességeket kell fejleszteni, melyek sikeressé teszik a diákokat, szükséges fejleszteni az IKT kompetenciát, az idegen nyelvek tanulását időkeret növelésével és változatos módszerekkel.

Feladat-ellátási helyek:

A Fényes Adolf Művészeti Tagintézmény az össztámogatásból közel 5 millió forintot használhatott fel, programok megvalósítására és eszközök beszerzésére.

Az összeget a pályázati kiírásnak megfelelően olyan tevékenységekre fordítottuk, melyek hozzájárulnak az esélyegyenlőség biztosításához és a fenntartható fejlődéshez. Fő területek melyeken dolgoztunk, az idegen nyelvek tanításának fejlesztése angol nyelvi tábor, angol nyelvi vetélkedők, és angol nyelvi témahét keretein belül. Az informatika tantárgy tanításának fejlesztése szakkör formájában, digitális tartalmak kidolgozásában, illetve a nyílt és zárt forráskódú szoftverek megismertetésével valósult meg. A tanulók egészségfejlesztése a harmadik terület melyet mentálhigiénés tréningek, továbbtanulásra felkészítő órák, illetve áldozattá válást megelőző foglalkozások hivatottak segíteni. Negyedik fő vonal a tanár kollégák továbbképzése, előtérbe helyezve az agresszió kezelésének módszereit, és a tanulók megismerését szolgáló lehetőségek átadását. A pályázati program keretében 20 tanulónk négy napos táborozáson vehetett részt Mátrafüred – Sástón, mely hatalmas élményt jelentet a diákoknak.

Tiszavasvári  - Kossuth u. 76.

Ezen a telephelyen az ötödik és hatodik osztályos tanulók kaphattak arra lehetőséget, hogy az országos kompetenciamérésre felkészülve, javíthassák az átlageredményüket. A tehetségesebb tanulók angol és francia szakkörre jártak  A hátrányok leküzdésének egyik alapvető záloga volt az informatikai ismeretek magasabb szintű elsajátítása. A közlekedési ismeretek bővítését a beszerzésre került 10 db kerékpár is segítette. Minden osztályban elkezdtük a tanulás tanítása című programunkat. Az átmenetet segítette a tanév elején megrendezésre kerülő mini tábor, melyen az ötödik osztályos tanulók vehettek részt. A fejlesztő és társas játékok beszerzése szintén a program sikerességét tette lehetővé.  A nyári szünidőben is naponta tartottunk szabadidős foglalkozásokat.  Minden hónapban a szülőknek Szülői klubfoglalkozásokat szerveztünk.  Az iskola kezdő napján a szülők bevonásával, játékvárral, az összetartást fejlesztő feladatokkal Családi napot szerveztünk.

Tiszavasvári  - Petőfi út 8.

Ezen a telephelyen a hetedik, nyolcadik osztályos tanulók kaphattak esélyt a hátrányaik csökkentésére, melynek szintén az volt az alapja, hogy az országos kompetenciamérésen alulteljesítők komplex személyiségfejlesztő foglalkozásokon vehessenek részt. Ebben az életkorban már a pályaorientáció a legfontosabb kérdés. Ezért minden osztályban tartottunk ilyen foglalkozásokat, melyek segítettek abban, hogy a pályaválasztás is sikeres legyen. Ezt a célt erősítette, hogy a nyolcadikosok több üzemben is voltak, hogy megismerjék a termelő munkát.  Ezen kívül informatikai és közeledési ismereti szakkört tartottunk. A Szülői Klub foglalkozásainak itt már többször a továbbtanulás elősegítése volt a célja. A beszerzett 10 db kerékpár nem csak az oktatásra, hanem túrák szervezéséhez is segítséget adott. Családi napokat rendeztünk Anyák napján és a Gyermeknapon. Ezen kívül egy hatalmas főzőversennyel egybekötött játékos délután is segítette az iskola és a család kapcsolatának erősítését. Egy nagyszabású nyári táborban és két kiránduláson, Egerben és Sárospatakon is részt vehettek tanulóink. A nyári szünetben minden nap szabadidős foglalkozásokra hívtuk a gyerekeket. Pedagógusaink közül 30-an „Az agresszió kezelése a nevelési-oktatási intézményekben” című képzést végezték el. Miskolcon színházi előadáson vettek részt a nyolcadikosok.

A projekt megvalósítási ideje 205.04.01-2015.10.31.

A projekt támogatási összege: 19.420.117.- Ft

A projekt megvalósítását az Európai Unió támogatta!


TAMOP-3.1.4.C-14-2015-0300

Fotóalbum 1

Fotóalbum 2