NTP-KNI-19-0066 Észforgató Tehetséggondozó Műhely

admintiszavasvari küldte be 2020. 12. 15., k - 21:26 időpontban

logo1logo2

NTP-KNI-19-0066

Észforgató Tehetséggondozó Műhely

Programunkban a matematika iránt érdeklődő, szociális hátránnyal rendelkező alsós tanulók vettek részt. A foglalkozásokon a tanulók veleszületett adottságainak fejlesztése folyt az eszközökkel, Legóval való játékos formában történő aktív munkát igénylő, felfedeztető tanulás során. Az érdekes, korszerű, a közvetlen tapasztalatszerzésre épülő, a képességekhez illeszkedő tananyag tartalom biztosította a sikerélményt, fejlesztette a tehetséges gyerekek fantáziáját, feltárta a matematika szépségét.

A műhelybe 12 második osztályos gyermeket (8 – 10 éveseket) válogattunk be 20 főből, pszichológus segítségével.  Olyan tanulókat vontunk be, akik kíváncsiak, tevékenységéhesek, szívesen keresnek, kutatnak, tervezgetnek, tevékenységeikben kitartóak. Kommunikációjukban nyitottak, szókincsük gazdag. A szülők támogatták gyermekeik tehetséggondozó programban való részvételét.  Nem volt kizáró ok a magatartási probléma sem. Diákjaink nem magyar anyanyelvűek.  A magyar nyelv gyors elsajátítása már jelzi a nyelvi adottságokat, illetve az ezzel korrelációba hozható kognitív képességek fejlettségét. A beválogatásra került gyermekek körében előnyt jelentett a jó nyelvi, illetve kommunikációs készség. A kisgyermekkorban megmutatkozó matematikai képesség magasabb szintű gondolkodási funkciót feltételez, tehát a tehetséggondozó folyamat a későbbi, iskolai eredményességükre is hatással lesz.

Iskolánk fő célkitűzései között szerepel a szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, ezért is választottuk kiegészítő tevékenységnek a Családi Észforgató – 4 órás élményalapú interaktív csoportos foglalkozást szülők, hozzátartózok bevonásával. Foglalkozásunk egyik célja volt, hogy a tehetséggondozó program működéséről, a résztvevők munkájáról powerpointos bemutató formájában adjunk átfogó képet. A rendezvény lehetőséget teremtett az elsajátított ismeretek, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására. Lazító programként a Nyíregyházi Múzeumfaluba és Vadasparkba kirándultunk.

Galéria