Bemutatkozás

admintiszavasvari küldte be 2020. 02. 06., cs - 09:50 időpontban

2009-ben közoktatási megállapodás kötésével a Tiszavasvári Általános Iskola Pethe Ferenc iskolaegysége, valamint a Tiszavasvári Egyesített Óvoda egy tagintézménye a Magyarországi Magiszter Alapítványfenntartásba került. Az Alapítvány alapvető céljai között szerepel az oktatás minőségének a fejlesztése és az egész életen át tartó tanulási folyamat segítése.

A Tiszavasváriban immár 5 éve működő Magiszter Alapítványi Óvoda és Iskola pedagógiai programjában kiemelt szerepet kapnak a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetből érkező gyermekekhez kapcsolódó oktatási-nevelési feladatok. Ezek segítségével kívánjuk – a szülőkkel szoros együttműködésben – kisgyermekkortól a szakmaszerzésig kísérni és komplex programmal segíteni tanítványainkat az egyéni adottságaik kiteljesítésében.

Az esélyteremtést szolgálja az iskola és óvoda egymásra épülő szakmai programja, az átmenetek pedagógiai kezelése, a korai fejlesztés, az egyéni fejlődéskövetés. A gyerekek szükségleteihez igazított tanítási módszerekkel törekszünk, a hátrányos helyzetből induló tanulóink iskolai sikerességét elősegíteni. Óvodánknak saját fejlesztésű referencia-programja a „Szó-beszéd.com”, mellyel a nyelvi hátrányok kezelésére, az intenzív magyar szókincsbővítésre fektetnek nagy hangsúlyt.   Általános iskolánkban eredményesen alkalmazzuk a „Családom a barátom” elnevezésű, – a szülői háttérrel szoros együttműködésre építő – programot. Módszereink között szerepel még a lassított iskolakezdés, amely az alapkészségek intenzív fejlesztésére épít, valamint humanizált tanár-diák kapcsolatra törekszik.  Igyekszünk elfogadó, pozitív légkört teremteni és az aktív tevékenykedtetésre, játékosságra épített tanulást részesítjük előnyben.

A nevelő-oktató munka során alkalmazzuk az Utolsó padból, a Kedvesház és az Integrált Pedagógiai Rendszer adaptálható elemeit.

Felső tagozatos tanulóink számára pályaorientációs programmal és a helyben működő „Nekem is van esélyem” Tanoda változatos foglalkozásaival segítjük a sikeres továbbtanulást.

Óvodásaink és diákjaink részére is számos szakköri programot kínálunk. Kiemelt figyelmet fordítunk a versenyszerű-, és a tömegsportra, az informatikai tudás fejlesztésére valamint a művészeti oktatásra. Sportköri kínálatunkban szerepel a labdarúgás, kosárlabda, mazsorett és az idei évtől a horgászat is. Művészeti témájú foglalkozásaink közül választhatnak tanulóink a néptánc, a képzőművészet és adrámajáték közül.

Minden évben sikerrel pályázunk az Útravaló ösztöndíj programra, melynek segítségével a hetedik és nyolcadik osztályos diákjaink – tanórákon kívüli – tantárgyi fejlesztésben vehetnek részt. Jól végzett munkája jutalmául évente csaknem 50 diákunk részesül tanulmányi ösztöndíjban.