NTP -ATP-20-0026 SAVALE, Mi is itt vagyunk

admintiszavasvari küldte be 2021. 07. 12., h - 20:19 időpontban

sj

 

 

 

 

NTP-ATP-20-0026 SAVALE, Mi is itt vagyunk!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019–2020. évi cselekvési programja alapján 2020. áprilisában nyílt pályázatot hirdetett a hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatására. A Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye sikeres pályázatot nyújtott be, melynek segítségével 650.000 Ft támogatásban részesültünk.

Tehetséggondozó programunk célja a Magyarországon élő – roma - nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok támogatása. Iskolánk tanulói halmozottan hátrányos helyzetű roma tanulók, akik számára 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó programot valósítunk meg. Tehetséggondozó programunkban célunk a roma tanulók etnikai hovatartozásának és öntudatának erősítése. A romani nyelv, mint anyanyelv használatának bátorítása, történelmi, néprajzi, földrajzi, etnikai, zenei ismereteik bővítése. Cél, hogy a résztvevő gyerekek sikeres, önazonos, jó tanulmányi eredményeket elérők legyenek. Ezáltal identitásuk megerősödik, széleskörű ismereteket szereznek nemzetiségükről, sajátos kultúrájukról, hagyományaikról. Fontos, hogy büszkék legyenek hovatartozásukra.

A műhelymunkába 20 fő 5. osztályos gyermeket válogattunk be.

Lazító programként 3 napos tábort szervezünk.

A program szakmai megvalósítója: Demeterné Berencsi Tünde

l

Videók:

Női, leány cigánytánc

Női, leány cigánytánc 2.

 

 

Galéria       Galéria

 

                                                     Nyári tábor – 2021. június 12.-14.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019–2020. évi cselekvési programja alapján 2020. áprilisában nyílt pályázatot hirdetett a hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatására. A Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye sikeres pályázatot nyújtott be, melynek segítségével 650.000 Ft támogatásban részesültünk.

Tehetséggondozó programunk célja a Magyarországon élő – roma - nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok támogatása. Iskolánk tanulói halmozottan hátrányos helyzetű roma tanulók, akik számára 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó programot valósítottunk meg. Tehetséggondozó programunkban célunk a roma tanulók etnikai hovatartozásának és öntudatának erősítése. A műhelymunkába 20 fő 5. osztályos gyermeket válogattunk be.

Lazító programként 3 napos tábort szerveztünk. A táborba kerékpárral érkeztünk. A tábor helyszíne a Tiszavasváriban található Gólyahír Gyermek- és Ifjúsági Tábor volt.

A 3 napos tábor ideje alatt a résztvevő gyermekek különböző érdekes és motiváló programokon vehettek részt. Játékos formában elevenítették fel a műhelyfoglalkozásokon megtanultakat: bepillanthattunk a roma foglalkozások, hagyományok, ételek, viseletek világába. Közben sport- és szórakoztató programok szórakoztatták a tanulókat.

A tábori program megszervezője és megvalósítója:

Demeterné Berencsi Tünde pedagógus és Papp István Zoltánné önkéntes segítő pedagógus

l

Galéria  Galéria