A „nemzet tehetségeiért –Bonis Bona „díjat kapott a Magiszter Általános Iskola pedagógusa

admintiszavasvari küldte be 2021. 10. 19., k - 15:08 időpontban
Bodai Antalné

 

A „nemzet tehetségeiért –Bonis Bona „díjat kapott a Magiszter Általános Iskola pedagógusa-

Bodai Antalné

 

A Nemzeti Tehetség Program keretében alapított "Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért" díjjal 2013 óta ismerik el a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző szakembereket.

Azok a szakemberek javasolhatók, akik folyamatos kiemelkedő tehetséggondozó munkát végeztek, amely különösen a módszertani kiválóságban nyilvánult meg: a pedagógiai módszerek személyközpontú, kreatív alkalmazásában vagy új módszertani elemek kifejlesztésében, valamint munkájukat értékteremtő pedagógiai attitűd jellemzi (pl. hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok körében végzett tehetségfejlesztés).

Mindezeket a kritériumokat messze túlteljesíti Bodai Antalné, Erika néni, aki a Magiszter Általános Iskola megalakulása óta egy meghatározó egyénisége az intézménynek. Egy újságcikk keretében nagyon nehéz felsorolni mindazokat, amiket egy ilyen pedagógus életpálya takar. Erika több diplomával rendelkezik. Óvodapedagógus, rajz –vizuáliskultúra tanára, szociálpedagógus, az inkluzív nevelés mestertanára. Korábban a Vasvári Pál Általános Iskolában napközis nevelőként és rajztanárként dolgozott. Már itt is rajongásig szerették tanítványai, ami folytatódott a Magiszter Általános Iskolában is. A szülők pedig mindig követték és teljesen rábízták a gyerekeiket. Táborok, versenyek sokasága fűződik a nevéhez. A mai napig emlegetik a gyerekek azokat a programokat, kirándulásokat, strandolásokat, és szakköri foglalkozásokat, amit ő tartott nekik. Neves rajzversenyeken szinte mindig díjazottak voltak tanítványai. Pályázatokat írt, és bonyolít le, ezzel is bővítve a lehetőségeit annak, hogy minél szélesebb körben és minél több tehetséges gyereket fejlesszen. Útravalós mentorként is sokat tett a tehetséges gyerekek kibontakoztatásáért.

A Magiszter Általános Iskola megalakulásakor nem volt számára kérdéses, hogy vállalja és segíti a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekek tanítását, ezen belül is a tehetségek fejlesztését. Nemcsak a saját szakján belül, hanem sokkal szélesebb területen fejlesztette a tanulóit. Elismeri minden gyerek egyediségét, saját hátterét, kultúráját és élettapasztalatait.  Szakmai érdeklődésének és tevékenységének középpontjában mindig is a korszerű tanulásszervezési eljárások, innovatív módszerek álltak. Ő mindig tiszteletben tartja és értékeli a gyerekkort, és segíti gyerekként és majdani felnőttként a bennük rejlő lehetőségek kibontakoztatását és valóra váltását. A fejlődés kulcsát abban látja, hogy egy pedagógus nyitott maradjon, folyamatosan fejlessze saját személyiségét is. A lifelong learning, az egész életen át tartó tanulás eszméjét nem csak a tanulóinak hirdeti, hanem ő maga is alkalmazza. Sikerének egyik fő alapja, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol a családokkal a szülőkkel. Szülői Klubbot vezet, ahol a szülőknek is gyakran szervez érdekes programokat, kirándulásokat.  

Korábban integrációs szaktanácsadóként is dolgozott. Tréningeket tartott több nevelőtestületnek, főleg a megyénkben, éppen azért, hogy átadja azt a hitvallást, elkötelezettséget és gyerekszeretetét, ami az ő életpályájának az alapja. 

Kitüntetéséhez gratulálunk! További munkájához sok sikert és jó egészséget, sok boldogságot kívánunk családja és unokái körében!               

 

                                                                           a Magiszter Óvoda és Általános Iskola

                                                                                            tanulói és dolgozói